Văn phòng công chứng có được mở thêm chi nhánh không?

Sau một thời gian hoạt động, văn phòng công chứng muốn được mở thêm chi nhánh để tăng doanh thu cũng như phạm vi hoạt động. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc này, hãy cùng dichthuattk tìm hiểu nhé!

Theo quy định tại Luật Công chứng năm 2014, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau: 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm

1.Nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

i) Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký;

Như vậy, đối với văn phòng công chứng thì không được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng đã đăng ký. Nếu cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức nào tới địa điểm này công chứng thì sẽ không được công nhận. Trong trường hợp bất khả kháng, pháp luật có công nhận việc công chứng ngoài trụ sở với điều kiện như sau:

Điều 44. Địa điểm công chứng

  1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, chỉ khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành hình phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác thì được phép công chứng không phải ở địa điểm đã đăng ký. Còn trong mọi trường hợp, văn phòng công chứng không được thành lập thêm chi nhánh hay văn phòng đại diện. 

Share:

More Posts

Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên

– Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề công chứng;
– Tham gia thành lập Văn phòng công chứng hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng cho tổ chức hành nghề công chứng;

Send Us A Message